fbpx Skip to main content

DNK analize prednikov

DNK analiza prednikov po materini liniji

DNK analiza prednikov po materini liniji (mtDNK)

DNK analiza prednikov po materini liniji temelji na dejstvu, da se mitohondrijska DNK prenaša od matere na otroka relativno nespremenjena skozi generacije. Naša mitohondrijska DNK vsebuje genetske markerje, ki nas lahko pripeljejo do naših zgodovinskih prednikov in ugotovi, kje so se naselili pred tisočletji. Rezultati DNK testa po materini liniji so izraženi v skupinah  haplotipov – genetskih skupinah ljudi, ki si delijo enak niz DNK markerjev in ki nas pripeljejo do določenih geografskih področij, kot kaže spodnja na desni.

Obstajajo tri področja v naši mtDNK, ki jih lahko testiramo:

  • HVRI – testiranje te regije je ponavadi dovolj, da določimo skupino haplotipov določene osebe.
  • HVRII in HVRIII – testiranje teh dveh regij nam bolj podrobno določi pripadnost določeni skupini haplotipov, v primeru da HVRI ne da zadovoljivih rezultatov; poleg tega pa razdeli skupine haplotipov v podskupine.

Za vsakega posameznika se določi njegov haplotip in podhaplotip. Osnovne vrste haplotipov so prikazane v spodnji grafiki. Grafika z vrisano potjo potovanja prednikov je sestavni del vsake posamezne analize.