fbpx
DNK in zdravje

Kje se mi najbolj splača narediti genetsko analizo?, FINANCE

By 2 aprila, 2012 29 aprila, 2020 No Comments

Avtor: Sandi Kodrič

VPRAŠANJE: Pred kratkim mi je eden izmed zavarovalnih posrednikov v okviru življenjskega zavarovanja za nekaj doplačila ponudil možnost osebne genetske analize. Stvar me kar zanima, a bi rad tudi vedel, koliko bi me takšna analiza stala, če bi jo naročil samostojno. Kaj se bolj splača? Pa še nekaj; ali so DNK-analize dejansko sploh koristne?

ODGOVOR: Zavarovalnici Maribor (ZM) in KD Življenje (KDŽ) res že nekaj časa ponujata storitev genetske analize kot dodatek, vključen v nekatere produkte življenjskega zavarovanja. Pri ZM je osebna genetska analiza dodatek k zavarovanju ZM Prizma Hibrid. Zanjo plačamo evro dodatne premije mesečno pri zavarovalni dobi 25 let ali sorazmerno več, če je doba krajša. Analiza zavarovančeve DNK, ki jo vključuje ta dodatek, ponuja pisno poročilo o genetsko pogojenih telesnih lastnostih in sposobnostih (nagnjenost k plešavosti, laktozni intoleranci, alkoholni občutljivosti, nikotinski odvisnosti …), o genetskem tveganju za določena obolenja (multipla skleroza, astma, žolčni kamni …), o genetskem tveganju za pojav nekaterih rakastih obolenj (pljučni, kožni rak, rak na dojkah …) in o delovanju zdravil in odzivu na zdravila.

Pri KDŽ je storitev Boljše življenje na voljo kot dodatek k novemu ali že sklenjenemu življenjskemu zavarovanju, ki bo trajalo še vsaj 10 let. V nasprotju z ZM je tu poleg analize vsebovano še povečanje zavarovalne vsote za smrt za deset odstotkov. Vendar pa se mora stranka med različnimi možnostmi odločiti le za eno od vsebinskih izbir; prva je analiza za 12 bolezni in še tri po izbiri stranke, druga je otroška analiza (za zavarovančevega otroka: razvoj, hobiji in poklicne smernice, športne usmeritve, glede na otrokove genetske predispozicije), tretja je menedžerska analiza (za 23 vnaprej določenih bolezni, ki so pogoste pri preobremenjenih ljudeh) in zadnja je analiza za zdravila (delovanje in odziv na zdravila). Vse različice pri KDŽ vsebujejo tudi enega ali več posvetov pri zdravniku o rezultatih analize.

Obe zavarovalnici zagotavljata, da so podatki iz analiz zaupni in da vanje zavarovalnica nima vpogleda. Tako denimo analiza zavarovančeve DNK ne more vplivati na prihodnje razmerje med njim in zavarovalnico oziroma na oceno njegove tveganosti. Razumljivo je namreč, da utegne naročnika genetske analize skrbeti, da podatki o njem nekoč ne pridejo v roke njegovi zdravstveni zavarovalnici ali recimo sedanjemu oziroma prihodnjemu delodajalcu. Podizvajalec ZM je podjetje GenePlanet, KDŽ pa med drugim sodeluje z Inštitutom za DNK-analize. Pri obeh ponudnikih lahko enake ali drugačne osebne analize naročite tudi neposredno, brez sklenitve zavarovanja (cene so v tabeli).

Sicer pa na slovenskem trgu komercialne ponudbe DNK-analiz nastopata še podjetji Genelitik in DiaGenomi. Genelitik daje poudarek na nutrigenomiko (povezavo med geni in optimalno prehrano), DiaGenomi pa na testiranje izražanja genov znotraj rakavih celic za onkološke paciente. Cene segajo vse od 175 pa do 2.800 evrov. Čeprav nekatere različice genetskih analiz zvenijo podobno, se med seboj razlikujejo. Ponudniki iščejo tržne niše in prodajne kanale (lekarne, zdravilišča), vendar nobeno podjetje ni del slovenskega javnega zdravstva in za zdaj so vse njihove storitve samoplačniške.

Medicinska stroka je zadržana

Tudi v javnem zdravstvu seveda opravljajo genetske analize, vendar predvsem za bolezni, kjer je neka genska mutacija njihov neposredni vzrok (na primer hemofilija). Medicinska stroka je za zdaj do storitev komercialnih ponudnikov zadržana, saj ne vidi veliko koristi za zdravstvene namene v statističnih ocenah tveganja pri »multifaktorskih« boleznih, to pomeni takšnih, na katere vplivajo spremembe v raznih genih in številni dejavniki iz okolja. Priporočila strankam, ki opravijo komercialno genetsko analizo, pa najpogosteje ne bodo prav močno odstopala od splošnih napotkov, ki jih poznamo vsi: zdrava prehrana, dovolj gibanja, izogibanje stresu.

Obenem zdravniki opozarjajo na etične dileme. Rezultati, ki nakazujejo »nagnjenost« k tej ali oni bolezni, namreč velikokrat povzročijo nepotrebno zaskrbljenost testirancev, še zlasti ko gre za genetsko analizo otrok. Obstaja namreč tveganje, da bodo morda na podlagi analize otrokove DNK starši v njegovem imenu sprejemali odločitve, ki mu lahko celo škodujejo. Včasih je lahko vedeti več slabše od vedeti manj. Vedno pa je pametno, da se pred dokončno odločitvijo o konkretni izbrani analizi in njeni primernosti posvetujete z osebnim zdravnikom ali zdravnikom specialistom.

https://www.finance.si/347929/?cctest&

DNK in zdravje