fbpx Skip to main content

Laboratorij

Strokovnjaki iz področja DNK tehnologije, človeške genetike, molekularne biologije, biokemije in medicine

Standardiziran postopek testiranja, ki ga določa mednarodna akreditacija za laboratorije ISO/IEC 17025 zagotavlja kvaliteto in preglednost procesa.

Laboratorij in tehnologija

V laboratoriju za DNK analize uporabljamo najnovejše tehnologije za molekularno diagnostiko. Vpeljane imamo najvišje standarde nadzora za zagotavljanje kvalitete, kar nam omogočajo akreditirani postopki in visoko usposobljeni strokovnjaki in strokovni svet Inštituta iz področja DNK tehnologije, človeške genetike, molekularne biologije, biokemije in medicine. Imamo pridobljene akreditacijske listine ISO 17015 in AABB.

Laboratorij je opremljen z vrhunsko tehnologijo in ima avtomatizirane procese, ki zagotavljajo najvišjo kvaliteto testiranja in izključujejo možnost napak v postopkih in izdelavi rezultatov.

Prednosti Inštituta

V laboratoriju je zaposlenih več strokovnjakov in doktorjev znanosti. Ekipa znanstvenikov ima vrsto dragocenih izkušenj na področju DNK testiranj. Vsak rezultat pred izdajo pregleda eden izmed naših strokovnjakov.

Vsak DNK test naredimo 2 krat – neodvisno. Na koncu testiranja se rezultati primerjajo in če so le ti identični je rezultat potrjen.

Avtomatsko povečanje števila testiranih označevalcev (markerjev) v primeru mutacij. V primeru,  da je potrebno zaradi točnosti rezultatov povečati število testiranih markerjev, to naredimo avtomatsko. Povečanje števila testiranih označevalcev NE zvišuje cene storitve.

Laboratorij je opremljen z najnaprednejšo tehnologijo. Poleg standardne laboratorijske opreme so vpeljani tudi avtomatski in robotski sistemi, ki izločijo možnost človeške napake.

Akreditacije laboratorija so po vseh svetovnih standardih in se obnavljajo na letni ravni: ISO/IEC 17025, AABB, ASCLD/LAB International, SKP, NYSDOH in CLIA.

Tehnologija

Laboratorij za DNK analize je opremljen z GeneAmp® PCR Systems 9700, ABI Prism® 3100 genetsko analitiko, ter Biomek® FX in Biomek® 2000 robotskimi sistemi. Ta oprema omogoča vsakodnevno izvajanje velikega števila DNK analiz, kar nam omogoča večjo klaviteto DNK testov po dostopnejših cenah. Poleg tega robotski sistemi omogočajo avtomatizacijo določenih korakov purifikacije in priprave DNK ob začetku vsakega DNK testa – ter na ta način odstranitev ročnih postopkov, ki bi lahko povzročili zamenjavo ali kontaminacijo vzorcev.

Standardiziran postopek analize z uporabo “Dvojnega procesa™”
Postopek, ki ga določa akreditacija ISO/IEC 17025, zagotavlja kvaliteto in preglednost procesa. Poleg tega se uporablja “dvojni proces”, ki določa, da se vzorci za vsak test razdelijo v dve skupini za neodvisno analizo s strani dveh različnih ekip. Obe tehnični ekipi pazljivo spremljata postopek na vseh stopnjah procesa testiranja in zagotovita, da so vzorci DNK pravilno identificirani in nadzorovani ves čas procesa. Ko so ločeni testi zaključeni, vodja laboratorija preveri vzorce in analizirane podatke in se prepriča, da se rezultati ujemajo. S primerjavo podatkov tako “dvojni proces” izloči možnost napačnih rezultatov. Tako lahko našim strankam zagotavljamo natančne rezultate testov, ki jim lahko popolnoma zaupajo.

Z večdesetletnimi izkušnjami imajo naši znanstveniki globino in širino izkušenj, ki so potrebne za pravilno interpretacijo podatkov tudi v najbolj kompleksnih primerih. Kadar določeni dejavniki, kot so genetske mutacije ali nenavadna družinska razmerja, povzročijo nepričakovane rezultate, jih naši strokovnjaki prepoznajo in jih nato ustrezno obdelajo. To naredijo tudi s pomočjo obsežne baze podatkov različnih primerov in tako naredijo obsežnejšo raziskavo in statistično analizo, ki je potrebna za pridobitev določljivih in zanesljivih rezultatov.

Kako do analize

Naročite po telefonu, e-pošti ali osebno

Odvzamete vzorec DNK iz sline

Vzorce pošljete v analizo

Rezultate prejmete po pošti

Naročite lahko po telefonu, po e-mailu, preko naše spletne strani ali osebno. Set za odvzem vzorcev boste prejeli na dani naslov po plačilu 1. obroka. V setu boste našli vse potrebne pripomočke za odvzem vzorcev in podrobna navodila kako izvesti postopek.

Natančno preberite priložena navodila in vzemite vzorec sline iz notranje strani ličnice s priloženimi palčkami, kot je opisano v priloženih navodilih. Nato dakronske palčke vložite v označene papirne ovojnice za vsako testirano osebo.

Pošljite set z odvzetimi vzorci na naš naslov s priporočeno pošto. Vaš vzorec bo analiziran v našem akreditiranem laboratoriju na podlagi dodeljene referenčne številke, brez navedenih osebnih podatkov na vzorcu.

Rezultate boste prejeli v elektronski ali pisni obliki. Rezultate lahko dvignete tudi osebno na našem naslovu. Na enak način boste naročeni na posvet k našim strokovnjakom glede na vrsto analize.

Kako do analize

Izvedete naročilo

Naročilo izvedete preko naše spletne strani, preko elektronske pošte ali po telefonu. Po naročilu boste prejeli set za odvzem sline na vaš naslov. V setu boste našli vse potrebne pripomočke za odvzem vzorca sline in podrobna navodila kako izvesti postopek.

Odvzamete vzorec DNK iz sline

Natančno preberite priložena navodila in vzemite vzorec sline iz notranje strani ličnice, kot je opisano v priloženih navodilih.

Vzorce pošljete v analizo

Pošljite set z odvzetim vzorcem na naš naslov s priporočeno pošto. Vaš vzorec bo analiziran v našem akreditiranem laboratoriju na podlagi odgovarjajoče referenčne številke, brez navedenih osebnih podatkov na vzorcu.

Rezultate prejmete po pošti

Rezultate boste prejeli v elektronski ali pisni obliki. Rezultate lahko dvignete tudi osebno na našem naslovu. Na enak način ste naročeni na posvet k našim strokovnjakom.