fbpx Skip to main content

Zoran Milivojević, dr. med

Zoran Milivojević, dr. med. je psihoterapevt z dolgoletno prakso v individualni, partnerski in skupinski terapiji. Bil je prvi, ki je v vzhodni Evropi dosegel najvišjo stopnjo mednarodnega supervizorja in učitelja Mednarodnega združenja za transakcijsko analizo (I.T.A.A.), kakor tudi Evropske asociacije za transakcijsko analizo (EATA). Izbran je kot mednarodni predavatelj Univerze Sigmund Freud na Dunaju, supervizor v Centru za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog Psihiatrične klinike v Ljubljani, častni član predsedstva Psihoterapevtskega oddelka Srbskega zdravniškega združenja – Društva zdravnikov Vojvodine in član predsedstva Zveze društev psihoterapevtov Srbije, strokovni direktor inštituta Psihopolis v Novem Sadu; predsednik TA Centra – zveze transakcijskih analitikov Srbije.

Obenem je avtor nekaterih izrednih učbenikov in knjig, od katerih so najpomembnejše naslednje: Emocije – Razumevanje čustev v psihoterapiji (Slovenska izdaja 2009, tri srbske izdaje, gradivo na več fakultetah.), Formule ljubezni (več srbskih izdaj, hrvaška izdaja, slovenska izdaja, Noemi, Pivka, 2002, in v novemu prevodu Mladinska knjiga – v pripremi), Igre koje igraju narkomani – Transakciona analiza problematičnog uzimanja droga (Psihopolis, 2007, dva ponatisa). Skupaj s slovenskimi kolegi je objavil zelo praktičen in bogato ilustriran priročnik Mala knjiga za velike starše (2004), veliko slovensko uspešnico o vzgoji otrok, v kateri je predstavljen Milivojevičev »mercedes« model, ki staršem in vzgojiteljem pomaga najti ravnovesje v vzgoji otrok. Slovenska različica knjige je doživela že tri izdaje, medtem ko je Psihopolis nedavno objavil tudi drugo srbsko izdajo (2007, 2008), a Znjanje, Zagreb uskoro hrvašku izdaju).
Milivojevič je soavtor v Kecmanovičevem učbeniku Psihijatrija (1989), Eričeviim učbenikima: Psihoterapija; Psihodinamička Psihijatrija in v Seksualne disfunkcije.

Je mednarodni predavatelj na številnih predavanjih in delavnicah, prispevke je imel na več mednarodnih kongresih, seminarjih in simpozijih večinoma v evropskih državah, pa tudi v Kanadi in Avstraliji.