DNK analize prednikov

po materini (mtDNK) in očetovi (Y-STR) liniji

V vašem genskem zapisu je zapisana zgodovina potovanja vaše družine skozi tisočletja v preteklost.

Izberite test

DNK analiza prednikov

V vašem dednem materialu DNK je zapisana zgodovina potovanja vaše družine skozi tisočletja v preteklost. Naši DNK testi prednikov po očetovi in materini liniji lahko odkrijejo izvor in pot vaše družine v človeški zgodovini.

Analizo prednikov lahko naredite:

 • po materini liniji (mtDNK),
 • po očetovi liniji (Y-STR),
 • po materini in očetovi liniji (mtDNK in Y-STR).

Znanost DNK analiziranja prednikov se opira na delčke človeške DNK, ki se dedujejo od staršev na otroke in ki se skozi generacije relativno malo spreminjajo. V analizi po očetovi liniji testiramo kromosom Y, ki se prenaša od očeta na sinove. V testu po materini liniji testiramo mitohondrijsko DNK (mtDNK), ki se prenaša od matere na vse njene otroke.

DNK analiza prednikov vsebuje:

 • genetsko analizo prednikov,
 • navodila za odvzem vzorca,
 • knjižico o prednikih,
 • certifikat v obliki zemljevida s prikazom potovanja prednikov z opisom haplotipa naročnika velikosti A3.

Izberite test

Komu je DNK analiza prednikov namenjena:

 • vsem, ki vas zanima družinska zgodovina,
 • vsem, ki iščete vaše daljne sorodnike,
 • vsem, ki želite predstaviti zgodovino družine svojim otrokom,
 • vsem, ki gradite svoje družinsko drevo,
 • vsem, ki želite preveriti kateremu haplotipu pripadate,
 • vsem, ki želite podariti nekaj unikatnega in trajnega svojim najbližjim.

DNK analiza prednikov je unikatno in personalizirano darilo ob obletnicah, porokah in posebnih priložnostih, ko želimo podariti nekaj osebnega s trajno vrednostjo.

DNK analiza prednikov je na razpolago tudi v posebnem darilnem paketu. Certifikat z zemljevidom pa je odličen okras tudi v okvirju na steni doma ali v pisarni. Slika spodaj.

Znanstveno ozadje DNK analize prednikov

Z analizo ključnih delov naše DNK lahko gremo nazaj v obdobje, ko so prva ljudstva poseljevala zemljo. Znanstveni podatki kažejo, da se je moderen človek razvil v Afriki pred 400.000 do 130.000 leti in se nato od tam začel razseljevati. V tem zgodovinskem obdobju so se pojavile majhne razlike v genskem zapisu, torej kromosomu Y in mitohondrijski DNK – genetski markerji – ki so se razvili, ko so se skupine naseljevale v različnih delih sveta. Danes nosimo te zapise v naši DNK, dednem materialu, na podlagi katerega lahko najdemo geografske korenine naših prednikov. V testu po očetovi liniji pregledamo kromosom Y, ki se prenaša od očeta na moške potomce. V testu po materini liniji pregledamo mitohondrijsko DNK (mtDNK), ki se prenaša od matere na vse njene otroke. Vse, kar potrebujemo je vzorec DNK iz sline na notranji strani ličnic.

DNK analiza prednikov po materini in očetovi liniji

DNK analiza prednikov po materini in očetovi liniji vključuje popoln pregled vaših prednikov in njihov izvor. Omenjena storitev vključuje obe DNK analizi – po materini in očetovi liniji (mtDNK in Y-STR).

Kako do analize

Naročite po telefonu, e-pošti ali osebno

Odvzamete vzorec DNK iz sline

Vzorce pošljete v analizo

Rezultate prejmete po pošti

Naročite lahko po telefonu, po e-mailu, preko naše spletne strani ali osebno. Set za odvzem vzorcev boste prejeli na dani naslov. V setu boste našli vse potrebne pripomočke za odvzem vzorca sline in podrobna navodila kako izvesti postopek.

Natančno preberite priložena navodila in vzemite vzorec sline iz notranje strani ličnice s priloženimi palčkami, kot je opisano v priloženih navodilih. Nato dakronske palčke vložite v označene papirne ovojnice za vsako testirano osebo.

Pošljite set z odvzetimi vzorci na naš naslov s priporočeno pošto. Vaš vzorec bo analiziran v našem akreditiranem laboratoriju na podlagi dodeljene referenčne številke, brez navedenih osebnih podatkov na vzorcu.

Rezultate boste prejeli v elektronski ali pisni obliki. Rezultate lahko dvignete tudi osebno na našem naslovu. Na enak način boste naročeni na posvet k našim strokovnjakom glede na vrsto analize.

Kako do analize

Izvedete naročilo

Naročilo izvedete preko naše spletne strani, preko elektronske pošte ali po telefonu. Po naročilu boste prejeli set za odvzem sline na vaš naslov. V setu boste našli vse potrebne pripomočke za odvzem vzorca sline in podrobna navodila kako izvesti postopek.

Odvzamete vzorec DNK iz sline

Natančno preberite priložena navodila in vzemite vzorec sline iz notranje strani ličnice, kot je opisano v priloženih navodilih.

Vzorce pošljete v analizo

Pošljite set z odvzetim vzorcem na naš naslov s priporočeno pošto. Vaš vzorec bo analiziran v našem akreditiranem laboratoriju na podlagi odgovarjajoče referenčne številke, brez navedenih osebnih podatkov na vzorcu.

Rezultate prejmete po pošti

Rezultate boste prejeli v elektronski ali pisni obliki. Rezultate lahko dvignete tudi osebno na našem naslovu. Na enak način ste naročeni na posvet k našim strokovnjakom.

Izberite test