Test očetovstva

za sodne postopke

V primeru DNK testa očetovstva za upravne ali sodne postopke v Sloveniji je potreben točno določen postopek v skladu z zahtevami upravnih organov.

Izberite test

Postopek

Testiranje očetovstva na osnovi DNK določi ali je moški biološki oče otroka. Genetski test očetovstva primerja otrokov vzorec DNK z vzorcem DNK domnevnega očeta. Rezultat DNK testa očetovstva je izključitev (domnevni oče ni biološki oče otroka) ali ujemanje (domnevni oče se potrdi kot biološki oče otroka) in je najbolj zanesljiv dokaz o biološkem razmerju.

Testi očetovstva za upravne postopke se uporabljajo v postopkih priznanja, dokazovanja in izpodbijanja očetovstva,  zapuščinskih postopkih, imigracijskih postopkih v Sloveniji ali v tujini (tudi pridobitev pravice bivanja), ali drugih postopkih kjer je potrebna predložitev dokumentov državnim organom.

Naročnik testa za sodne postopke je lahko sodišče v RS (odredba sodišča), Center za socialno delo, državna ustanova ali vsak posameznik. Pri testu očetovstva za upravne postopke je potreben točno določen postopek v skladu z zahtevami sodišča.  Na Inštitutu za DNK analize testiramo do 30 genskih lokusov z napredno tehnologijo in postopkom “Dual process”. Upoštevane so tudi vse mutacije. Rok za prejem rezultatov je 15 delovnih dni.  Za več informacij nas kontaktirajte na tel. št.: 01 200 9 604 ali info@dnk4you.com.

Udeleženci DNK testa

V primeru, da potrebujete DNK test očetovstva, ki velja na upravnih enotah ali v sodnih postopkih, je zato potreben točno določen postopek. V primeru mladoletnih otrok so na strokovni odvzem vabljeni domnevni oče, mati in otrok ter morebitni ostali skrbniki. V primeru polnoletnosti pri testu sodeluje domnevni oče in otrok. Rok za prejem rezultatov je 15 delovnih dni. Rezultate lahko prejme naročnik, sodišče, CSD ali odvetniška pisarna.

Izberite test

Strokovni odvzem vzorcev

Odvzem vzorcev na osnovi sline vam v prostorih Inštituta za DNK analize odvzame strokovna oseba oz. zdravnik. Pri odvzemu je potrebna legitimacija z veljavnimi osebnimi dokumenti vseh sodelujočih. Postopek odvzema je popolnoma neboleč in se izvaja z uporabo palčk obloženih z materialom imenovanim Dacron®. Posebni material Dacron®, ki ga uporabljamo za DNK analize zagotavlja kvaliteten prenos in izolacijo vzorca DNK za analizo.

Kako do analize

Naročilo

Strokovni odvzem

DNK analiza

Rezultati

Naročite lahko po telefonu, po e-mailu, preko naše spletne strani ali osebno. Po naročilu in plačilu 1. obroka bodo vsi udeleženci v testu prejeli vabila na strokovni odvzem v naše prostore.

Na strokovni odvzem vzorcev so vabljeni vsi udeleženci, ki se morajo na odvzemu legitimirati z veljavnimi osebnimi dokumenti ter izpolniti in podpisati ustrezna soglasja. Odvzem vzorcev na Inštitutu opravi strokovna oseba.

DNK analiza v akreditiranem laboratoriju, ki je v svetovnem merilu vodilni na področju sorodstvenih testov in zagotavlja visoko kvaliteto storitev in 100% natančnost na podlagi dolgoletnih izkušenj, visoko napredne tehnologije in pridobljenih akreditacij AABB in ISO/ICE 17025.

Rezultate boste prejeli pisni obliki na različne naslove, kot boste označili na soglasju. Rezultate lahko prejme naročnik, sodišče, Center za socialno delo ali odvetniška pisarna.

Kako do analize

Izvedete naročilo

Naročilo izvedete preko naše spletne strani, preko elektronske pošte ali po telefonu. Po naročilu boste prejeli set za odvzem sline na vaš naslov. V setu boste našli vse potrebne pripomočke za odvzem vzorca sline in podrobna navodila kako izvesti postopek.

Odvzamete vzorec DNK iz sline

Natančno preberite priložena navodila in vzemite vzorec sline iz notranje strani ličnice, kot je opisano v priloženih navodilih.

Vzorce pošljete v analizo

Pošljite set z odvzetim vzorcem na naš naslov s priporočeno pošto. Vaš vzorec bo analiziran v našem akreditiranem laboratoriju na podlagi odgovarjajoče referenčne številke, brez navedenih osebnih podatkov na vzorcu.

Rezultate prejmete po pošti

Rezultate boste prejeli v elektronski ali pisni obliki. Rezultate lahko dvignete tudi osebno na našem naslovu. Na enak način ste naročeni na posvet k našim strokovnjakom.

Izberite test